รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาโท

สำหรับนิสิตปริญญาโท

สำหรับอาจารย์

สำหรับอาจารย์

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

กิจกรรมในเดือน กันยายน 2019

 • ก.ย.

  3

  ประชุม EdPEx

  3 กันยายน 2019

 • ก.ย.

  5

  โครงการ " ปลูกต้นไม้...ในใจคน "

  5 กันยายน 2019

วีดีทัศน์แนะนำ

 
 
Powered by MakeWebEasy.com