สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาโท

สำหรับนิสิตปริญญาโท

สำหรับอาจารย์

สำหรับอาจารย์

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

กิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2019

 • ก.ค.

  22

  พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

  22 กรกฎาคม 2019

 • ก.ค.

  25

  พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

  25 กรกฎาคม 2019

 • ก.ค.

  31

  พัฒนาวิชาการ บัณฑิตศึกษา

  31 กรกฎาคม 2019

วีดีทัศน์แนะนำ

 
 
Powered by MakeWebEasy.com