รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาโท

สำหรับนิสิตปริญญาโท

สำหรับอาจารย์

สำหรับอาจารย์

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  3

  อบรมทักษะการใช้เครื่องมือและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

  3 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  14

  เตรียมความพร้อม งานวิจัย หนังสือ ตำรา

  14 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  15

  Paper Camp

  15 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  18 - 20

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  18 - 20 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  24 - 25

  อบรมการเลี้ยงปลาสวยงามเชิงปฏิบัติ

  24 - 25 สิงหาคม 2019

วีดีทัศน์แนะนำ

 
 
Powered by MakeWebEasy.com