รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาโท

สำหรับนิสิตปริญญาโท

สำหรับอาจารย์

สำหรับอาจารย์

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

กิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2019

 • ต.ค.

  19 - 21

  Aggie inspiration CAMP

  19 - 21 ตุลาคม 2019

 • ต.ค.

  23

  โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4

  23 ตุลาคม 2019

วีดีทัศน์แนะนำ

 
 
Powered by MakeWebEasy.com