สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  
Animal Science 

นายปกิต โชติพรม 

นักวิทยาศาสตร์

Academic Profile

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)                    

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3255

Email: -

นายศักดิ์ชัย เครือสาร

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3255

Email: -

นางสุพรรณิการ์ พรหมสุริยา

 นักวิชาการสัตวบาล

 Academic Profile

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: supannikakerdsa@hotmail.com

 
 
Powered by MakeWebEasy.com