คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมต้อนรับและประชุมความร่วมมือ หารือ ด้านการวิจัยและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ในโครงการ " 2018 New Southbound Agricultural Alliance Project "

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมต้อนรับและประชุมความร่วมมือ หารือ ด้านการวิจัยและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ในโครงการ " 2018 New Southbound Agricultural Alliance Project "

ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับและประชุมความร่วมมือ หารือ ด้านการวิจัยและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ในโครงการ " 2018 New Southbound Agricultural Alliance Project " กับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำจากประเทศไต้หวัน ทั้งหมด 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1.National Taiwan Ocean University
2. Tunghai University
3. National Chung Hsing University
4. National Chiayi University
5. National Cheng Kung University

นำโดย ศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.รัตนา อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ พร้อมคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ และประชุมหารือ

ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตวศาสตร์ และกลุ่มการประมง ทั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com