คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อคุณภาพ โดยวิธีผสมเทียมให้กับเจ้าหน้าที่แขวงอุดมไชย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อคุณภาพ โดยวิธีผสมเทียมให้กับเจ้าหน้าที่แขวงอุดมไชย

      ในวันที่ 19-21 กันยายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย น.สพ.สมชาติ ธนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา หัวหน้าโครงการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อคุณภาพ โดยวิธีผสมเทียมให้กับเจ้าหน้าที่แขวงอุดมไชย และให้ความรู้แก่เกษตรกรแขวงอุดมไชย ณ แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ทั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ แขวงอุดมไชย พร้อมนี้ยังเป็นการขยายเครือข่ายการผลิตโคเนื้อคุณภาพ กับประเทศเพื่อนบ้าน สืบต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com