คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูท กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูท กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง

   วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูท กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดกิกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมงาน และรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้ามาร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการผลิต ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป จนผู้ประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า เข้าแข่งขันในตลาดระดับต่างๆได้ เกิดโอกาสใหม่ๆทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ต่อไป

   ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบนโยบายการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้โดดเด่นและสร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงาน ครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากจังหวัดพะเยาและลำปาง ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์สนใจเข้าร่วม จำนวน 112 สถานประกอบการ 136 คน ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

  และในเวลาถัดมา ดร.นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สุนิสาฟาร์ม ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบพัฒนางานโคขุนดอกคำใต้ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ นำโดย น.สพ.สมชาติ ธนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอแผนพัฒนาโคขุนดอกคำใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com