นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (ทีมต้นกล้ากลางดอย) รวมสมาชิกระหว่างสาขาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดำเนินโครงการ “ภูแลประชารัฐรวมใจ ลดต้นทุนการเลี้ยงโคไทยสู่ครัวโลก” ในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 13 นวัตกรรมสร้าง

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (ทีมต้นกล้ากลางดอย) รวมสมาชิกระหว่างสาขาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดำเนินโครงการ “ภูแลประชารัฐรวมใจ ลดต้นทุนการเลี้ยงโคไทยสู่ครัวโลก” ในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 13 นวัตกรรมสร้าง

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (ทีมต้นกล้ากลางดอย) รวมสมาชิกระหว่างสาขาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดำเนินโครงการ “ภูแลประชารัฐรวมใจ ลดต้นทุนการเลี้ยงโคไทยสู่ครัวโลก” ในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 13 นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน ทุนสนับสนุนงบประมาณโดยธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเศษสับปะรดภูแลที่ไม่มีมูลค่ามาหมักเพิ่มโภชนะ เพื่อผลิตเป็นอาหารโคขุนคุณภาพ และเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com