คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูทนิทรรศการ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูทนิทรรศการ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูทนิทรรศการ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว จำนวน 242 คน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและครูแนะแนวได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ชี้แจงระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาTCAS รอบที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562” ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com