คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ คณบดี รองคณบดี และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมลงทะเบียนประชาชนจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

164 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ คณบดี รองคณบดี และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมลงทะเบียนประชาชนจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ คณบดี รองคณบดี และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมลงทะเบียนประชาชนจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา บรรยากาศเต็มไปด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมลงทะเบียนประชาชนจิตอาสา

จิตอาสา (Voluntary) มีที่มาจากการรวมกันของคำสองคำ คือคำว่า “จิต” และคำว่า “อาสา” จิต หมายถึง จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด ส่วน อาสา นั้น หมายถึงการทำสิ่งใดด้วยความสมัครใจโดยไม่มีผู้ใดบังคับ

ปัจจุบันโครงการนี้ถูกเรียกสั้นๆ ว่า โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ประสบความสำเร็จและขยายตัวไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างน่าปลื้มปีติของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

" หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ "

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com