คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนบริษัท Alps Altech Coporation และบริษัท Agri&Care Corporation ประเทศญี่ปุ่น

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนบริษัท Alps Altech Coporation และบริษัท Agri&Care Corporation ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนบริษัท Alps Altech Coporation และบริษัท Agri&Care Corporation ประเทศญี่ปุ่น นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ รศ.รัตนา อัตตปัญโญ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับและแนะนำภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือ ปรึกษา หารือ แผนการจ้างงานบุคลากรด้านการเกษตร นโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อเป็นการเบิกทางให้กับนิสิต นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความสนใจ และมีความต้องการที่จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สืบต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com