คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 60 คน นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.รวิสรา รื่นไวย์ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับนำเสนอหลักสูตร ทั้ง 11 หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรีควบโท หลักสูตรพันธุ์ใหม่ 2 หลักสูตร และภาพรวมของคณะเกษตรฯ

ในเวลาถัดมา ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม 6 ห้องปฏิบัติการ ทำกิจกรรมในแต่ล่ะฐาน ที่ทางคณะฯ ได้จัดเตรียมนำเสนอให้กับคณะโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com