คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย (MOU) ณ คณะนวัตกรรมการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย (MOU) ณ คณะนวัตกรรมการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย (MOU) ณ คณะนวัตกรรมการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี นำโดยท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ รศ.รัตนา อัตตปัญโญ พร้อมคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมปรึกษาหารือพร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อร่วมพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัยสืบต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com