คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะฯ ประจำปี 2562

132 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะฯ ประจำปี 2562

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะฯ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย ใน วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ เพื่อให้ครอบคลุม KPI ของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละด้าน นำไปสู่การพัฒนายิ่งขึ้น ต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com