คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

    ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 30 คน โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นองค์กรกลางในการกำหนดแนวความคิด ในการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตร เพื่อให้การประสานงานและร่วมมือในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตรในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิตทางด้านการเกษตรของประเทศ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com