คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการ " ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจแก่ชุมชน "

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการ " ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจแก่ชุมชน "

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ " ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจแก่ชุมชน " ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเทคนิคการขยายพันธุ์ที่น่าสนใจมากสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างเช่น กล้วยไม้ สตรอเบอรี่ แพร์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือขยายพันธุ์โดยวิธีดั้งเดิมเช่นการเพาะเมล็ดหรือปักชำได้ยาก  การพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนับเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จการขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตพันธุ์พืช ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อีกทั้งให้ความรู้ด้านการเลือกใช้แหล่งพันธุ์พืชในการผลิตพืชเชิงการค้า โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com