คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานพะเยา

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาฝึมือแรงงาน กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เข้าพบและปรึกษาหารือ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีความสอดคล้องกับทิศทางความต้องการแรงงานในพื้นที่ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนในจังหวัด พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาแรงงาน เพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา ปี 2560-2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com