คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด

    วันที่ 11 มิถุนายน 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด  นำโดยท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยเวทีนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการเข้าทำลายของศัตรูพืช ซึ่งในปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้การสำรวจ เฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกันกำจัดเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งให้ความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com