คณะเกษตรศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง ไทย-จีน

คณะเกษตรศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง ไทย-จีน

ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์สาขาวิชาการประมง ดำเนินการสร้างความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างไทย - จีน ภายใต้การสนับสนุนจาก สกว. อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย - จีน ภายใต้โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ Kunming Institute of Zoology Chinese Academy of Science, Yunnan, China

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com