คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ออกพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้นวัตกรรมในการจัดการฟาร์มกระบือประณีตในพื้นที่ภาคเหนือ"

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ออกพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้นวัตกรรมในการจัดการฟาร์มกระบือประณีตในพื้นที่ภาคเหนือ"

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ออกพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้นวัตกรรมในการจัดการฟาร์มกระบือประณีตในพื้นที่ภาคเหนือ" นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการฟาร์มกระบือ โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ อ.พาน จ.เชียงราย เข้าร่วมจำนวน 20 คน 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com