คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มอบทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนเรียน Summer course ณ Bagor and Dewata island Bali ประเทศ Indonesia

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มอบทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนเรียน Summer course ณ Bagor and Dewata island Bali ประเทศ Indonesia

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา สาขาสัตวศาสตร์ นำโดยหัวหน้าสาขา ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล และคณาจารย์ มอบทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 นายศุภณัฐ รติวันชัย และนางสาวปาลิดา กาทอง ซึ่งได้รับทุนเรียน Summer course หัวข้อ Green concept of local heritage animal production and technology to ensure environment sustainability and global parthnership ณ Bagor and Dewata island Bali ประเทศ Indonesia ระหว่างวันที่ 15-23 July, 2019

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com