คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าปรึกษาหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าปรึกษาหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะกรรมการบริหารคณะฯ พร้อมคณาจารย์ เข้าปรึกษาหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรฯ (MOU) ทั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือในด้านการผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและด้านอื่นๆ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไปข้างหน้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com