นิสิต ม.พะเยา “ทีมรักภูแล” ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 1 ใน 9 ทีม ระดับประเทศ เพื่อไปแข่งขันโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business Plan Contest 2019) ครั้งที่ 3

  นิสิต ม.พะเยา “ทีมรักภูแล” ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 1 ใน 9 ทีม ระดับประเทศ เพื่อไปแข่งขันโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business Plan Contest 2019) ครั้งที่ 3

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา “ทีมรักภูแล” สมาชิกจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
นายศุภคม คล้ายโตนด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายรัตพล จอมแปง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
นายพันธ์จิตร หลีกเลี่ยง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
นายรัฐธรรมนูญ พันธ์ทองหลาง คณะนิติศาสตร์
นายวรรธนะ ฟองเงิน คณะนิติศาสตร์


ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 1 ใน 9 ทีม ระดับประเทศ เพื่อเข้าไปแข่งขันโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business Plan Contest 2019) ครั้งที่ 3 ประเภทนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อบริหารจัดการเศษสับปะรดภูแลเป็นอาหารโคเนื้อและโคนม” จัดโดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าร่วมอบรมในโปรแกรมพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอรืเคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ชั้น 3 ห้อง Platinum Hall และ แข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคมต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com