คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมในโครงการ “สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยโดยการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (Halal Science Academic Forum)

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมในโครงการ “สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยโดยการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (Halal Science Academic Forum)

 ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยดร.รณกร สร้อยนาค ดร.สกุลคุณ มากคุณ และอาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมในโครงการ “สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยโดยการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (Halal Science Academic Forum) ณ โรงแรมอนันตรา จ.เชียงใหม่ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และ การบูรณาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านกิจการการศึกษาและการพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com