คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ออกพื้นที่การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำอย่างปลอดภัย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้เเก่นิสิตและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ออกพื้นที่การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำอย่างปลอดภัย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้เเก่นิสิตและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา บุคลากร พร้อมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ได้ออกพื้นที่การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำอย่างปลอดภัย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้เเก่นิสิตและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมการผลิตอาหารข้นราคาต่ำสุดจากวัตถุดิบในท้องถิ่นแก่กลุ่มผู้เลี้ยงกระบืออำเภอแม่ใจทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้กระบืออำเภอแม่ใจอย่างยั่งยืนจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com