คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดนิทรรศการงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดนิทรรศการงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดนิทรรศการงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด นำทีมโดยนักวิชาการเกษตร นายชัยวัฒน์ จิตนารี พร้อมนิสิต ป.โท คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร ฐานเรียนรู้ที่ 3 การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตามหลักวิชาการ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทราบแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่างทันท่วงที และให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้างต่อไป 

Powered by MakeWebEasy.com