คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการเล่าประสบการณ์ของนิสิตจากชีวิตจริง “ เรื่องการต่อยอดงานอดิเรกมาสู่รายได้ ”

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการเล่าประสบการณ์ของนิสิตจากชีวิตจริง “ เรื่องการต่อยอดงานอดิเรกมาสู่รายได้ ”

   วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สุกัลยา ภู่ทอง และนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการเล่าประสบการณ์ของนิสิตจากชีวิตจริง “ เรื่องการต่อยอดงานอดิเรกมาสู่รายได้ ” รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดำรงชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ใน “ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังและกลุ่มเด็กพิเศษในโรงพยาบาลพะเยาต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ” ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กป่วยและเด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้นำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมโภชนาการโรงพยาบาลพะเยา 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com