คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร (น้ำพริกคั่ว) เพื่อยกระดับสินค้า OTOP

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร (น้ำพริกคั่ว) เพื่อยกระดับสินค้า OTOP

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ดร. สุวลี ฟองอินทร์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นางสาวเจนจิรา กาศวิลาศ และ นางสาวศรัญญา หล้าอินเชื้อ) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร (น้ำพริกคั่ว) เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้กับผู้ประกอบการน้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร อ.เชียงคำ จ.พะเยา ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สป.อว. ประจำปี 2562

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกับเทคโนโลยีในการบรรจุ เพื่อช่วยยืดอายุหอมแดงเจียวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในน้ำพริกคั่วสมุนไพร ให้มีคุณภาพ ยังคงความกรอบ และปราศจากลิ่นเหม็นหืนในระหว่างการเก็บรักษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com