คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกร จ.พะเยา เพื่อหารือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.พะเยากับสภาเกษตรกรแห่งชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกร จ.พะเยา เพื่อหารือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.พะเยากับสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เพื่อหารือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และแนะนำการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการพัฒนาสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรต่อไป

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ โดยจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในประเด็นที่สนใจ และด้านการวิจัยที่มีโจทย์วิจัยจากเกษตรกรเพื่อให้ทีมวิจัยช่วยแก้ปัญหา นำไปสู่การนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com