คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2562

190 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2562

 วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรโดยตรงกับบุคลากร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ร่วมไปถึงการเสนอข้อคิดเห็น รับฟัง และข้อเสนอแนะของบุคลากรในคณะฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) นำไปสู่การพัฒนาองค์กร ตนเอง และงานที่ตนได้รับผิดชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้าเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com