คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปลูกต้นไม้ในใจคน "

241 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปลูกต้นไม้ในใจคน "

  วันที่ 5 กันยายน 2562 ช่วงบ่าย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปลูกต้นไม้ในใจคน " ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิฐสะราม แสนสุภา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ศูนย์ฯ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างจุดการเรียนรู้และพัฒนา เพิ่มพื้นที่สีเขียว จากพื้นที่ที่เคยมีสภาพแห้งแล้งไม่สวยงาม ร่วมไปถึงสร้างความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบำเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม เสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com