คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย "

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย "

วันที่ 9 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย " ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ว่าสถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรัก หวงแหน และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com