ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กรมการข้าว เข้าประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนโดยใช้เทคโนโลยีด้าน DNA markers ช่วยในการคัดเลือก สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กรมการข้าว เข้าประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนโดยใช้เทคโนโลยีด้าน DNA markers ช่วยในการคัดเลือก สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  วันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กรมการข้าว โดย ดร.กุลชนา ดาร์เวล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคุณคคนางค์ ปัญญาลือ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว เข้าประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนโดยใช้เทคโนโลยีด้าน DNA markers  ช่วยในการคัดเลือก สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม และผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู ร่วมต้อนรับพร้อมปรึกษาหารือ ทั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้านข้าว มุ่งเน้นพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความต้องการของเกษตรกรและแก้ปัญหาโรคและแมลงที่ระบาด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าและการบริโภคภายในภูมิภาค ด้วยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้สายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ด้านทานโรคไหม้และแมลงบั่ว ลักษณะต้นเตี้ย อายุสั้น โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความแม่นยำ ลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ (Modern Agriculture) 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com