คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ฝึกอบรมการขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ "

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " ฝึกอบรมการขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ "

 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ฝึกอบรมการขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ " เนื่องด้วยทางคณะเกษตรศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนเครื่องจักรกลการเกษตร ( Agriculture Mechanics ) ให้กับนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จึงต้องมีการฝึกอบรมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก บริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด มาช่วยฝึกสอน อบรม ในกิจกรรม พร้อมแนะนำวิธีการบำรุงรักษาและตรวจเช็ครถแทรคเตอร์เบื้องต้นอีกด้วย 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com