คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้จัดงานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ

74 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้จัดงานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดงานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญอดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ณ เรือนเอื้องคำ ที่ได้ปฎิบัติงานมาจนครบวาระอย่างทุ่มเท และเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อพัฒนาคณะฯมาโดยตลอด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นประธานโครงการพร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

สายวิชาการ

1. ด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
2. ด้านการดูแลนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย
3. การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู
4. มีผลงาน/ได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

สายสนับสนุน

1. ด้านการปฏิบัติงาน นายอิฐสะราม แสนสุภา
2. การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช

ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com