คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา นำเสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อในภาคเหนือต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา นำเสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อในภาคเหนือต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ และ ทีมวิจัย โดยมี รศ.ดร.โชค โสรัจกุล เป็นที่ปรึกษา นำเสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อในภาคเหนือต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกสว.) ทั้งนี้ โครงการ “โคขุนฟาร์มต้นแบบการใช้จุลินทรีย์หมักลดต้นทุนอาหารสัตว์ จังหวัดพะเยา” เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องขยายผลการดำเนินงานในระดับประเทศร่วมกับโครงการอื่นๆ ในอีก 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม ลพบุรี จันทบุรี สมุทรสงคราม และ กระบี่ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com