รองศาสตราจารย์ โชค โสรัจกุล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

รองศาสตราจารย์ โชค โสรัจกุล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ โชค โสรัจกุล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวนี้ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านอาหารสัตว์โดยเฉพาะ " ด้านจุลินทรีย์ " ซึ่งที่ปรึกษา 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนางานในด้านนี้แก่สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com