คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors) เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors) เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ ประธานหลักสูตร นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors) พร้อมผู้เรียน เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (ป้าหล้า) โดยมีผู้เรียนจำนวน 20 ราย โดยในช่วงเช้าศึกษาดูงานที่ บริษัท อัสนันท์ จำกัด เครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้่อสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และในช่วงบ่ายเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ แนวทางการสร้างธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ไก่ยอที่โรงงานลูกชิ้นฟาร์มลักษณ์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และฝึกปฏิบัติการการชำแหละไก่ ทำผลิตภัณฑ์ไก่รมควัน และไก่ต้มน้ำปลา ที่โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของหลักสูตรพันธุ์ใหม่ หลักสูตร โครงการผลิตนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com