คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำโดย นายชัยวัฒน์ จิตนารี นักวิชาการเกษตร และนายอภินันท์ เร่งเร็ว นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา การปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น ต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อเกิดการบูรณาการด้านความรู้ บุคลากร และเครื่องมือ ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการแก้ไขปัญหา การจัดทำแนวกันไฟป่า รวมถึงการจัดทำสวนป่าประชารัฐ (ป่าในเมือง)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com