เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การวิจัย และประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา

 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การวิจัย และประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การวิจัย และประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีกำหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com