คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย (MOU)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย (MOU)

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การวิจัย และประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และได้ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปงมหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเกษตรแห่งชาติ โดย ว่าที่ ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com