คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2562

26 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ วช กำหนด

นอกจากนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในรูปแบบโปสเตอร์ โดยคัดเลือกห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร โดยมี ดร.กนกอร ศรีม่วง เป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์การยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com