คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เอาแป้ง มาแปรรูป

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เอาแป้ง มาแปรรูป

วันที่ 24 พฤศิจกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เอาแป้ง มาแปรรูป นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณาจารย์ บุคลากร พร้อมนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการสาธิตการเกี่ยวข้าว โดยเจ้าของแปลงนา ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามไว้ ฝึกความอดทน เรียนรู้กระบวนการเก็บเกี่ยวและสร้างความสามัคคี ร่วมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com