คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยน หาแนวทาง การจัดทำระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา

31 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยน หาแนวทาง การจัดทำระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยน หาแนวทาง การจัดทำระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี นายประฐมพงษ์ ทองรอด และนางอังคณา ปานเทือก ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุของมหาิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com