คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภคม คล้ายโตนด นิสิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภคม คล้ายโตนด นิสิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภคม คล้ายโตนด นิสิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย โดย (ผู้แทน)ได้รับมอบโล่ห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขเขตต์ นาคะเสถียร ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com