คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

84 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไป โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมฐานความรู้ในด้านต่างๆ อาธิเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, พืชไฮโดรโพนิกส์, การเพาะเห็ดในตระกร้า, การทำไอศครีมและการใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีวัดคุณภาพน้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com