คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ดำเนินจัดฝึกอบรม หลักสูตร " กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ "

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ดำเนินจัดฝึกอบรม หลักสูตร " กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ "

     ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ดำเนินจัดฝึกอบรม หลักสูตร " กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ " วิทยากรโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม โดยเป็นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงข้าวโพด) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com