คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (ด้านปศุสัตว์และสัตวแพทย์)"

50 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (ด้านปศุสัตว์และสัตวแพทย์)"

ในวันที่ 6-7 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (ด้านปศุสัตว์และสัตวแพทย์)" ณ เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนิสิตปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาธิเช่น กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว, กิจกรรมให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพสัตว์ปีก สาธิตและสนับสนุนการถ่ายพยาธิ, กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com