คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับสื่อมวลชนสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับสื่อมวลชนสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับสื่อมวลชนสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคมจังหวัดพะเยา ก่อเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดพะเยา คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์งานพะเยาเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 "เปิดบ้าน เมืองพะเยา" ในวันที่  12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com