คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคารพระอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ ประจำปี 2563 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ "นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำจากวัตถุดิบท้องถื่น เพื่อลดต้นทุนการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน " และออกบูทนำเสนอผลผลิตจากศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งาน "พะเยาเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1" เปิดบ้านเมืองพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย กล่าวรายงาน ในเวลาถัดมา เป็นการประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คว้ารางวัลโล่เหรียญเงิน 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com