ขอแสดงความยินดีกับ นายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2)

ขอแสดงความยินดีกับ นายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2)

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2) นำเสนอเรื่อง การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมกึ่งการค้าในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับภาคเหนือตอนบนเขต 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com