คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 โดยวันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ "ภูผาสู่มหานที การผลิตและแปรรูปกุ้งฝอยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์น้ำจืดที่มีการจำกัดของเสีย ด้วยการตรึงเซลล์จุลินทรีย์บนผงถ่านซังข้าวโพดอัดแท่ง จากงานวิจัยเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ" วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย กล่าวรายงาน ในเวลาถัดมา เป็นการประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com